Cansizogullari Tarihi


KAZA-İ OF

Cansızzadeler

Genç Ağa, Cafer Ağa, Hacı Hasanzade, Ömer Ağa

Neferat:1.800

OF Kazası

Of'un Kondu kasabasında yerleşkesi olan ve o bölgede düşman işgalcilerine karşı olmuş olduğunu başarılar ile dikkatleri üzerine çeken cansızzade Cafer ağa Padişahımızın yazmış olduğu ferman sonrasında Erzurum valisi tarafından Erzuruma çağrılır.Cafer ağa tüm erkek akrabalarını alır ve Erzuruma gider.Erzurum valisi ile yaklaşık 3 günlük görüşme sonrasında Artvin, Bayburt, Trabzon ve Rize bölgesinin sivil güvenliği sağlanması ve eli silah tutan geçlerin eğitim alarak işgalcilere karşı eğitimlerini padişahımızın da bunu istediğini belirterek cansızzade Cafer ağayı görevlendirmiştir.

Cansızzade ahalisi artık Osmanlı adına çalışacak olmanın gururunu yaşamıştır.Kısa sürede yapılan tetkikler sonucunda bu görev tam anlamıyla yerine getirilmeye başlanmıştır.Bu aşamalar esnasında cansızzade ahalisinin emri altına girmeyen küçük çaplı aileler ile cansızların arası açılmıştır ve aralarında çıkan husumet sonucunda epeyi canlar alınmıştır.Bu canlar neticesinde ortaya çıkan kan davası sonucunda OF bölgesinde yer alan karşıt aileler Türkiyenin çeşitli şehirlerine göç etmişlerdir. Bu göçlerin takipçisi olan cansızlar izlerini sürmüşler ancak çoğu izlerine ulaşamamışlar ve ulaşamadıklarından dolayı ortadaki husumette sona ermiştir.Günümüzde cansız soy ismini taşıyan tüm fertler akrabadırlar.Ayrıca cansızlar Türkiyede yaklaşık 62 şehirde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bu kadar fazla şehirlere yayılmalarının sebebi ise ortaya çıkan husumetin takipçisi olmaları için dönemin padişahı tarafından verilmiş olan bir karardır.

Cansızzade Cafer ağa,tımar sisteminin kurulmasında Osmanlı devletinin Karadeniz'deki temsilcisi olmuş ve 25 lik ve 5 lik tımar sistemi ile birlikte Karedeniz de güvenliği başta rus işgalcilerine karşı aldığı galibiyetle sağlanmıştır.O günden itibaren Cansız,Cansızlar,Cansızoğulları olarak günümüze gelen Cansızoğlu sülalasi tek göbektir.Ancak Cansızzade Cafer Ağa tarafından görevlendirilmiş olan kardeşleri Bayburt ve Sinop'a gönderilmiş daha sonrada Cansızoğlu aileleri hemen hemen tüm yurda yayılmışlardır.Çok kalabalık bir kavim olarak dikkat çeken Cansız,Cansızlar ve Cansızoğulları savaşlarda aldıkları başarılar ile de tarihi sürecimizde önem arzetmeye devam etmektedir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi